Vi har for tiden følgende eiendommer:

Herbergåsen, Oppaker i Akershus

Herbergåsen, Oppaker i Akershus.
Salg av næringstomter og utleie av næringsbygg. 51.000 m2 næringstomt.
Les mer >

Trugel Kantorsgate, Hamar

Trugel Kantorsgate, Hamar
Salg av bolig med utleieenhet samt byggetillatelse for oppføring av ny bolig på tomta.
Les mer >

MELSKOG EIENDOM AS
Postboks 24,
2120 Sagstua.

Arne Melleby
Telefon 975 30 565
E-post: arne@melskogeiendom.no


Kart over Herbergåsen Næringspark

Herbergåsen Næringspark

Melskog eiendom AS eier en større næringseiendom i Nes kommune i Akershus. Eiendommen er på 51.000 m2 med beliggenhet inntil riksvei 2, noe som gir meget god profilering.

HERBERGÅSEN NÆRINGSPARK er et spennende område for bedrifter som ønsker å etablere seg sentralt på Østlandet, med kort vei til Gardermoen og Oslo, inntil en betydelig gjennomfartsvei til Sverige.

Riksvei 2 er en av landets viktige veier når det gjelder aksen Oslo – Karlstad – Stockholm, med en årsdøgntrafikk i vårt område med ca. 9.000 biler.

Tomteområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til

 

industriformål, men er ikke regulert. Vann og avløp er lagt til tomtegrensen. Veien inn på området er asfaltert og er dimensjonert for biler med totalvekt opp til 50 tonn.

Tomtegrunnen består av fjell.

Tomten kan deles og tilpasses kjøper.
· Råtomt selges
· Grovplanert tomt selges
· Tilpasset bygg oppføres og leies ut på langsiktig basis