Vi har for tiden følgende eiendommer:

Herbergåsen, Oppaker i Akershus

Herbergåsen, Oppaker i Akershus.
Salg av næringstomter og utleie av næringsbygg. 51.000 m2 næringstomt.
Les mer >

Trugel Kantorsgate, Hamar
Salg av bolig med utleieenhet samt byggetillatelse for oppføring av ny bolig på tomta.
Les mer >

MELSKOG EIENDOM AS
Postboks 24,
2120 Sagstua.

Arne Melleby
Telefon 975 30 565
E-post: arne@melskogeiendom.no


Trugel Kantorsgate, Hamar

Perfekt som generasjonsbolig
Trugel Kantorsgate, Hamar

Sentral beliggenhet, mulighet for skattefrie leieinntekter samt byggetillatelse for oppføring av ytterligere en boenhet.

Her har vi for salg enebolig med utleieenhet samt byggetillatelse til oppføring av ny boenhet på eiendommen.

Eiendommen er beliggende i eldre, etablert eneboligstrøk i nærheten av Maxi, med kort vei til Mjøsa med Domkirkeodden etc. Det er kort vei til både skoler og barnehager.

Tomta er på 1.306 m2 og sør-/vestvendt med gode sol- og lysforhold.

Boligen er på BTA 103 m2 i 1.etg.
Underetasje er på BTA 95 m2, hvorav 65 m2 er delt av som egen utleieenhet. Utleieenheten vil kunne gi en skattefri leieinntekt på 75 – 80.000 kroner pr. år.

Boligens beliggenhet på tomta gjør at det er ideelt å bygge ytterligere en

 

Tomt i Trugel Kantorsgate Hamar

boenhet på tomta. Det er derfor søkt kommunen om dette og Hamar kommune har gitt byggetillatelse til nybygg den 1.september i år.

Eiendommen selges av Privatmegleren Sørum & Partnere.

Se nærmere om eiendommen på www.finn.no, event. kontakt megler for mer info.


Arkitektskisse tilbygg Trugel Kantorsgate