Vi har for tiden f�lgende eiendommer:

Herberg�sen, Oppaker i Akershus

Herberg�sen, Oppaker i Akershus.
Salg av n�ringstomter og utleie av n�ringsbygg. 51.000 m2 n�ringstomt.
Les mer >

Trugel Kantorsgate, Hamar
Salg av bolig med utleieenhet samt byggetillatelse for oppf�ring av ny bolig p� tomta.
Les mer >

MELSKOG EIENDOM AS
Postboks 24,
2120 Sagstua.

Arne Melleby
Telefon 975 30 565
E-post: arne@melskogeiendom.no


skisseill

Velkommen til Melskog eiendom as

Melskog eiendom AS kj�per, utvikler og forvalter n�ringseiendommer og boligeiendommer i Akershus, Oslo og Hedmark.

Eiendommene utvikles i forhold til de behov og �nsker som finnes i markedet.

Eiendommene leies ut, eventuelt selges, til de som har disse behovene.

Det er en selvf�lge at utviklingen og tilretteleggingen skjer i n�rt samarbeide med leietaker/kj�per.

Ta kontakt slik at vi kan ordne visning og snakke mer om hvordan den aktuelle eiendommen kan tilpasses akkurat ditt spesielle behov.